O firmie

   Jesteśmy zespołem profesjonalistów - freelancerów, projektantów, konstruktorów. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem popartym praktyką zrealizowanych projektów. Oferujemy kompleksowe opracowanie produktu, począwszy od opracowania założeń projektu, po nadzór nad jego wdrożeniem do produkcji.

    Naszym celem jest przyczynianie się do sukcesu producenta na rynku. Dobrze zaprojektowany produkt to dobry business, dlatego też projektowanie wzornicze uważamy za podstawowy środek do osiągnięcia powodzenia rynkowego.

    Posiadamy stosowną wiedzę i doświadczenie w realizacji zadań od fazy koncepcji po prototyp i przygotowanie do produkcji. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom firm, które nie dysponują odpowiednim zapleczem inżynierskim lub potrzebują okresowego zwiększenia intensywności prac konstrukcyjnych, oferujemy kompletne rozwiązania projektowe dla różnych gałęzi przemysłu.

   Projekt wykonujemy zawsze w ścisłym powiązaniu z zamawiającym, jego zapleczem marketingowym, techniczno-projektowym oraz realizacyjnym. Od wspólnego rozpoznania i zdefiniowania zadania projektowego zależy skala, zakres i głębokość przedsięwzięcia oraz czas i harmonogram usług.